Legea 7 1996 actualizata Legea cadastrului

Legea 7 1996 actualizata 2011. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată M.Of. nr. 201 din 3.3.2006

 

*Act normativ disponibil si in varianta PDF: legea 7 1996 pdf

 

Legea cadastrului actualizata prin:

  • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 01 octombrie 2011 Monitorul Oficial 409/2011
  • Legea 170/2010 - pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996 24 iulie 2010 Monitorul Oficial 507/2010
  • OUG 64/2010 - privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 02 iulie 2010 Monitorul Oficial 451/2010
  • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 22 iunie 2010 Monitorul Oficial 416/2010
  • Legea 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
  • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 5 iunie 2008 Monitorul Oficial 422/2008

 

Articol
Art. 1 Legea 7 1996 Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 7 1996 Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 7 1996 Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 7 1996 Organizarea activităţii de cadastru
Art. 5 Legea 7 1996 Organizarea activităţii de cadastru
Art. 6 Legea 7 1996 Organizarea activităţii de cadastru
Art. 7 Legea 7 1996 Organizarea activităţii de cadastru
Art. 8 Legea 7 1996 Organizarea activităţii de cadastru
Art. 9 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 10 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 11 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 12 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 13 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 14 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 15 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară

Art. 16 Legea 7 1996 Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară
Art. 17 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 18 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 19 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 20 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 21 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 22 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 23 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 24 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 25 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 26 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 27 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 28 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 29 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 30 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 31 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 32 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 33 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 34 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 35 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 36 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 37 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 38 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 39 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 40 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 41 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 42 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 43 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 44 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 45 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 46 Legea 7 1996 Evidenţa cadastral-juridică
Art. 47 Legea 7 1996 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art. 48 Legea 7 1996 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art. 49 Legea 7 1996 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art. 50 Legea 7 1996 Procedura de înscriere în cartea funciară

Start 1
Pagina 1 din 2