Legea 78 2000 actualizata - Faptele de coruptie

Legea 78 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000

Legea 78 2000 actualizata prin:

  • Legea 69/2007 - privind modificarea lit. b) şi c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Monitorul Oficial 215/2007
  • OUG 50/2006 - privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene Monitorul Oficial 566/2006
  • OUG 124/2005 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Monitorul Oficial 842/2005
  • Legea 521/2004 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Monitorul Oficial 1123/2004
  • Legea 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Monitorul Oficial 279/2003
  • OUG 43/2002 - privind Parchetul Naţional Anticorupţie Monitorul Oficial 244/2002
  • OG 83/2000 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti Monitorul Oficial 425/2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie
Art. 3 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie
Art. 4 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie
Art. 5 Categorii de infracţiuni Infracţiuni
Art. 6 Infracţiuni de corupţie Infracţiuni
Art. 7 Infracţiuni de corupţie Infracţiuni
Art. 8 Infracţiuni de corupţie Infracţiuni
Art. 9 Infracţiuni de corupţie Infracţiuni
Art. 10 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
Art. 11 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
Art. 12 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
Art. 13 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
Art. 14 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
Art. 15 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni

Art. 16 Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Infracţiuni
Art. 17 Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie Infracţiuni
Art. 18 Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie Infracţiuni
Art. 19 Dispoziţii comune Infracţiuni
Art. 20 Dispoziţii comune Infracţiuni
Art. 21 Dispoziţii generale Dispoziţii procedurale
Art. 22 Dispoziţii generale Dispoziţii procedurale
Art. 23 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 24 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 25 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 26 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 27 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 28 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 29 Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Dispoziţii procedurale
Art. 30 Dispoziţii comune Dispoziţii procedurale
Art. 31 Dispoziţii comune Dispoziţii procedurale
Art. 32 Dispoziţii finale
Art. 33 Dispoziţii finale