Legea 90 2001 actualizată 2011 Lege guvern

Legea 90 2001 actualizată 2011 Lege guvern privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 164 din 2.4.2001

 

Actualizată prin:

 • Ordonanţă de urgentă nr. 2/2010 - privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 03 februarie 2010 Monitorul Oficial 76/2010
 • Lege nr. 376/2009 - pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 06 decembrie 2009 Monitorul Oficial 835/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2009 - privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului 20 martie 2009 Monitorul Oficial 176/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2009 - privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 09 martie 2009 Monitorul Oficial 145/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 221/2008 - pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 24 decembrie 2008 Monitorul Oficial 882/2008
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 87/2007 - pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 14 septembrie 2007 Monitorul Oficial 634/2007
 • Lege nr. 250/2006 - pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 30 iunie 2006 Monitorul Oficial 554/2006
 • Ordonanţă de urgentă nr. 76/2005 - pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 15 august 2005 Monitorul Oficial 618/2005
 • Ordonanţă de urgentă nr. 76/2005 - pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 15 iulie 2005 Monitorul Oficial 618/2005
 • Lege nr. 117/2005 - pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 12 mai 2005 Monitorul Oficial 389/2005
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2005 - pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale 18 martie 2005 Monitorul Oficial 229/2005
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2004 - privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 25 martie 2004 Monitorul Oficial 266/2004
 • Lege nr. 23/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 06 martie 2004 Monitorul Oficial 187/2004
 • Lege nr. 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 aprilie 2003 Monitorul Oficial 279/2003
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2003 - pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 29 iunie 2003 Monitorul Oficial 464/2003

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Rolul şi funcţiile Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 2 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 3 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 4 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 5 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 6 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 7 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 8 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 9 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 10 Componenţa Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 11 Atribuţiile Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 12 Atribuţiile Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 13 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 14 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 15 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului

Art. 16 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 17 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 18 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 19 Primul-ministru Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 20 Organizarea aparatului de lucru al Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 21 Organizarea aparatului de lucru al Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 22 Organizarea aparatului de lucru al Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 23 Organizarea aparatului de lucru al Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 24 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 25 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 26 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 27 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 28 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 29 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 30 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 31 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 32 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 33 Funcţionarea Guvernului Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Art. 34 Dispoziţii generale Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 35 Dispoziţii generale Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 36 Dispoziţii generale Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 37 Dispoziţii generale Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 38 Dispoziţii generale Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 39 Dispoziţii generale Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 40 Organizarea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 41 Organizarea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 42 Organizarea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 43 Organizarea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 44 Organizarea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 45 Organizarea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 46 Conducerea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 47 Conducerea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 48 Conducerea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 49 Conducerea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor
Art. 50 Conducerea ministerelor Organizarea şi funcţionarea ministerelor

Start 1
Pagina 1 din 2