Legea 94 1992 actualizata Curtea de conturi

Legea 94 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 29 aprilie 2009, in temeiul art. IV din Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea 94 1992 actualizată prin:

  • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Monitorul Oficial 852/2010

 

Articol
Art. 51 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 52 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 53 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 54 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 55 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 56 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 57 Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi
Art. 58 Atribuţiile organelor de conducere
Art. 59 Atribuţiile organelor de conducere
Art. 60 Atribuţiile organelor de conducere
Art. 61 Atribuţiile organelor de conducere
Art. 62 Abateri şi sancţiuni
Art. 63 Abateri şi sancţiuni
Art. 64 Abateri şi sancţiuni
Art. 65 Abateri şi sancţiuni

Art. 66 Dispoziţii tranzitorii şi finale
2 Final
Pagina 2 din 2