Legea educaţiei naţionale. Legea 1/2011 actualizată

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale actualizată, publicată in Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011

Legea 1/2011 a educației naționale actualizată prin:

  • OUG 14/2013 - privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
  • OUG 92/2012 - privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2013
  • OUG 84/2012 - privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
  • OUG 21/2012 - privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
  • OUG 80/2010 - pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
  • OUG 80/2010 - pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
  • Legea 166/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Vizualizaţi mai jos Legea 1/2011 a educației naționale pe articole sau descărcaţi în format: doc / pdf

Articol
Art. 1 Legea 1/2011
Art. 2 Legea 1/2011
Art. 3 Legea 1/2011
Art. 4 Legea 1/2011
Art. 5 Legea 1/2011
Art. 6 Legea 1/2011
Art. 7 Legea 1/2011
Art. 8 Legea 1/2011
Art. 9 Legea 1/2011
Art. 10 Legea 1/2011
Art. 11 Legea 1/2011
Art. 12 Legea 1/2011
Art. 13 Legea 1/2011
Art. 14 Legea 1/2011
Art. 15 Legea 1/2011

Art. 16 Legea 1/2011 Dispoziţii generale
Art. 17 Legea 1/2011 Dispoziţii generale
Art. 18 Legea 1/2011 Dispoziţii generale
Art. 19 Legea 1/2011 Dispoziţii generale
Art. 20 Legea 1/2011 Dispoziţii generale
Art. 21 Legea 1/2011 Dispoziţii generale
Art. 22 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 23 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 24 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 25 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 26 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 27 Legea 1/2011 Educaţia antepreşcolară Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 28 Legea 1/2011 Învăţământul preşcolar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 29 Legea 1/2011 Învăţământul primar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 30 Legea 1/2011 Învăţământul gimnazial Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 31 Legea 1/2011 Învăţământul liceal Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 32 Legea 1/2011 Învăţământul tehnologic şi vocaţional Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 33 Legea 1/2011 Învăţământul profesional Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 34 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 35 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 36 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 37 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 38 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 39 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 40 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 41 Legea 1/2011 Învăţământul militar preuniversitar Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 42 Legea 1/2011 Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 43 Legea 1/2011 Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 44 Legea 1/2011 Învăţământul postliceal Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 45 Legea 1/2011 Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 46 Legea 1/2011 Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 47 Legea 1/2011 Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 48 Legea 1/2011 Învăţământul special şi special integrat Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 49 Legea 1/2011 Învăţământul special şi special integrat Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Art. 50 Legea 1/2011 Învăţământul special şi special integrat Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 8