Art. 13 Legea 1/2011

Art. 13

(1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege.

(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică, socială şi/sau ocupaţională.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 13 Legea 1/2011