Art. 232 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 232

Statutul reglementează:

a) funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de îndrumare şi de control;

b) formarea iniţială şi continuă a personalului didactic şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control;

c) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi a funcţiilor didactice, didactice auxiliare, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar;

d) criteriile de normare, de acordare a distincţiilor şi de aplicare a sancţiunilor.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 232 Legea 1/2011 Dispoziţii generale Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar