Art. 253 Legea 1/2011 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA a 3-a
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare

Art. 253

(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.

(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare în anul 2011, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Legea 1/2011 a educaiei naionale, actualizată prin:

OUG 21/2012 - privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 din 30 mai 2012, Monitorul Oficial 372/2012;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 253 Legea 1/2011 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar
# Monica 26-Ianuarie-2014
Scrie "cadre didactice netitulare", dar as vrea sa stiu daca sunt titular in specialitatea educatori, dar lucrez de 2 ani ca invatator, deci nu sunt titulara pe aceasta specialitate, ma incadrez la acest articol ? Pot sa ma titularizez pe invatatori?
Răspunde
 
# Muntean Roxana 04-Ianuarie-2014
Ar putea sa mai fie valabile notele pentru titularizare si din anii 2006,2007.
Răspunde