Art. 314 Legea 1/2011 Sancţiuni disciplinare Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior

CAPITOLUL II
Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior

SECŢIUNEA a 7-a
Sancţiuni disciplinare

Art. 314

(1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.

(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3-5 membri, cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei sindicale.

(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:

a) rector, cu aprobarea senatului universitar;

b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de conducere al instituţiilor de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile senatelor universitare.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 314 Legea 1/2011 Sancţiuni disciplinare Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior