Art. 59 Legea 192/2006 Închiderea procedurii de mediere Procedura de mediere

CAPITOLUL V
Procedura de mediere

SECŢIUNEA a 4-a
Închiderea procedurii de mediere

Art. 59

(1) Părţile pot solicita notarului public autentificarea înţelegerii lor.

(2) Părţile se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 432-434 din codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.

Legea nr. 192/2006 actualizată prin:

Legea 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă din 24 mai 2012, Monitorul Oficial 365/2012;

OUG 90/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din 12 decembrie 2012, Monitorul Oficial 878/2012;

Legea 115/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din 4 iulie 2012, Monitorul Oficial 462/2012;

Legea 370/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din 26 noiembrie 2009, Monitorul Oficial 831/2009;


 

Art. 591

Dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public, conform legii.

Legea nr. 192/2006 actualizată prin:

Legea 115/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din 4 iulie 2012, Monitorul Oficial 462/2012;


 

Art. 592

Cererea adresată instanţei privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere se taxează potrivit legii.

Legea nr. 192/2006 actualizată prin:

OUG 80/2013 - privind taxele judiciare de timbru din 26 iunie 2013, Monitorul Oficial 392/2013;

Legea 115/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din 4 iulie 2012, Monitorul Oficial 462/2012;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 59 Legea 192/2006 Închiderea procedurii de mediere Procedura de mediere