Legea minelor 85/2003 actualizată

Legea 85/2003 a minelor publicată în Monitorul Oficial nr. 197 din 27 martie 2003
Legea minelor actualizată prin:

  • OUG 71/2011 - pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar Monitorul Oficial 637/2011
  • OUG 101/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 Monitorul Oficial 684/2007
  • OUG 101/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 Monitorul Oficial 684/2007
  • Legea 284/2005 - privind completarea Legii minelor nr. 85/2003 Monitorul Oficial 917/2005
  • Legea 237/2004 - pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 Monitorul Oficial 553/2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maximă transparenţă activităţilor miniere şi concurenţă loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului şi naţionalitatea operatorilor. 

Investiţiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveşte recuperarea investiţiilor şi utilizarea profitului realizat. 

Articol
Art. 51 Închiderea minelor
Art. 52 Închiderea minelor
Art. 53 Închiderea minelor
Art. 54 Autoritatea competentă
Art. 55 Autoritatea competentă
Art. 56 Responsabilităţile ministerului de resort
Art. 57 Sancţiuni
Art. 58 Sancţiuni
Art. 59 Sancţiuni
Art. 60 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 61 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 62 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 63 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 64 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 65 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 66 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 67 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 68 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 69 Dispoziţii tranzitorii şi finale
2 Final
Pagina 2 din 2