Art. 114 Stabilirea şi plata pensiilor Pensii

CAPITOLUL IV
Pensii

SECŢIUNEA a 7-a
Stabilirea şi plata pensiilor

Art. 114

(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat;

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;

d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);

e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;

f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

g) pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;

h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5);

i) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

j) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

k) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

(3) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.

(4) Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 114 Stabilirea şi plata pensiilor Pensii
# cazan 29-Ianuarie-2016
de ce sintacma;STATUL plateste pensiile ;pai cine a strins bani nu STATUL ( si s-a mai folosit si de ei ).unde sint bani si ce se face cu ei ,bani care depasesc cota stabilita de lege ,60 ani femeile si 65 barbatii trebuie ca acesti bani sa li se restituie persoanelor o data cu iesirea la pensie NU cumva se duc la pensiile NESIMTITE .datiile -DAR NU CU SACUL CA AU SI EI TOT O BURTA CA CEILANTI
Răspunde
 
# Pedestru Mariana 29-Ianuarie-2016
Daca lucrez pe perioada pensiei anticipata fara penalitati voi fi sanctionata
Răspunde
 
# Corina Sabau 13-Martie-2014
Sunt pensionata hradul ll de invaliditate cu nr puncte realizate14.59649 ,valoarea punctului de pensie 790.70. Cum se calculeaza totalul drepturi? E posibil sa mi se stabileasca pensia de 330 lei , ayat scrie pe decizia primita prin posta. Va multumesc!
Răspunde
 
# HUMULESCU I. MIHAELA 12-Februarie-2014
Am 34 ani vechime, 4,5 ani de grupa II, sunt nascuta pe data de 01.03.1958. Cand pot iesi la pensie?
Daca lucrez in invatamant ca titular, am varsta de pensionare la limita de varsta, mai pot ramane 3ani in invatamant dupa pensionare?
Răspunde