Art. 124 Alte drepturi de asigurări sociale

CAPITOLUL V
Alte drepturi de asigurări sociale

Art. 124

Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 124 Alte drepturi de asigurări sociale