Art. 55 Pensia pentru limită de vârstă Pensii

CAPITOLUL IV
Pensii

SECŢIUNEA 1
Pensia pentru limită de vârstă

Art. 55

(1)Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a)conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

6

1

8

1

6

10

2

12

2

6

14

3

16

3

6

18

4

20

4

6

22

5

24

5

6

26

6

28

6

6

30

7

32

7

6

35

8

a1) Abrogat.

Tabelul nr. 11

Abrogat.

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) și în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, condiții speciale și alte condiții de muncă (ani împliniți)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

2

1

-

3

1

6

4

2

-

5

2

6

6

3

-

7

3

6

8

4

-

9

4

6

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24

12

-

25

12

6

26 de ani și peste

13

 

c)cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)–c) şi la alin. (2) din Decretul-Legea 118/1990, republicat.

(2)Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6.

Legea pensiilor actualizată prin:

Legea 155/2015 - pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Monitorul Oficial 444/2015

Legea 380/2013 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice din 24 decembrie 2013, Monitorul Oficial nr. 842/2013;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 55 Pensia pentru limită de vârstă Pensii