Art. 6 Dispoziţii generale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art. 6

(1)În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.

a)persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;

b)funcţionarii publici;

c)cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

d)persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

II.persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III.persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

IV.persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a)administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b)membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c)persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d)persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e)alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

V.cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;

VI.Abrogat.

(2)Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Legea pensiilor actualizată prin:

Norma nr. 4/2012 - pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat din 29 martie 2012, Monitorul Oficial nr. 240/2012;

OUG 98/2011 - pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat din 16 noiembrie 2011, Monitorul Oficial nr. 827/2011;

OUG 117/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial nr. 891/2010;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 6 Dispoziţii generale
# Maruntelu Maria 14-Aprilie-2016
Am iesit la pensie anticipat cu data de 18.12.5015 la varsta de 64 de ani cu vechime in munca 43 ani si 16 zile. Drepturile au fost stabilite incepand cu data de 01.11.2015. Decizia a fost primita pe 14.01.2016 iar am incetat pe data 01.02.2016. Va rog sa-mi spuneti daca beneficiez pensie lunile nov. dec. si ian. Emancipatu Nicolae
Răspunde
 
# roxana 09-Ianuarie-2015
o intrebare va rog sami spuneti si mie care este indicatoru social de referinta pe judetu bacau?si daca primesti pensie de urmas ai dreptu si la somaj dupa ce ai terminat liceul?
Răspunde
 
# Popescu Ileana 17-Martie-2014
O persoana cu PFA pentru masura 141 fonduri nerambursabile are in anul 2012 un venit brut de 8900 ron ,depasind plafonul brut de 8346 admis pentru gratuitate pentru anul 2012 - DEPASIREA PLAFONULUI SE FACE IN LUNA NOIEMBRIE-.
in ianuarie 2014 casa de pensii trimite notificare persoanei ca este obligata potrivit art.6,alin1,pct.IV ,din Legea nr.263/2010 sa plateascaCAS pe tot anul 2012 pentru depasirea plafonului 8346ron.
Mentionez ca venitul net este - 900 ronin anul 2012
La punctul 2 din notificare se mentioneaza ca : citez,,Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta la articolul mentionat mai sus."
NU AR TREBUII CALCULATA SUMA DE LA ACEASTA DATA IN CARE SA DEPASIT PANA LA SFARSITUL ANULUI CONFORM CONFORM CITATULUI mai sus mentionat.

Mentionez ca persoana respectiva nu are pensie si nu a fost niciodata salariat fiind agricultor... .

Aceasta interpretare vine in contradictie cu :
Atentie:Exista si cateva categorii de contribuabili de PFA care nu datoreaza contributia la pensii

,,Contribuabilii al caror venit net anual,respectiv valoarea anuala a normei de venit dupa caz,raportat la cele 12 luni ale anului este sub 35% din castigul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat(35x2223=778 lei).
Cine poate sa-mi dea unele lamuriri sau recomandari astept raspunsul.Rog seriozitate.

Va multumesc!
Răspunde
 
# filip 09-Decembrie-2013
o pers. fizica autorizata, realizeaza in anul 2012, venit brut 11000 ron, venit brut 2300 ron. este cu contract de munca incepand cu data de 01.07.2012.Anaf a luat in considerare UOG 125/2011 , venit net si nu a solicitat adeverinta , dar acum Casa de Pensii a trimis notificari ni ii obliga pe cei care au un venit brut mai mare de 4 salarii sa se asigure . Nu tin cont de adeverinta, spun ca asigurarea este pentru perioada cand nu a avut contract de munca. Au motivat ca asa prevede Legea 263/2010, ( dar nu stim care este articolul) si asa prevad instructiunile interne ale Casei de pensii.
Solicitam un punct de vedere. Multumim
Răspunde
 
# Fazakas Ioan 23-Noiembrie-2011
Rugu-va respectuos sa-mi raspundeti,daca - fiind pensionat anticipat de la 10.10.2011 - pot lucra fara pierderea pensiei anticipate - daca da in ce conditii legale Va multumesc
Răspunde