Art. 80 Legea 76/2002 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă

CAPITOLUL V
Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă

SECŢIUNEA a 3-a
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor

Art. 80

(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.

(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, pentru absolvenţii din această categorie.

Legea nr. 76/2002 actualizată prin:

Lege nr. 250/2013 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 457/2013;

OUG 126/2008 - privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare din 8 octombrie 2008, Monitorul Oficial 697/2008;

OUG 144/2005 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă din 18 octombrie 2005, Monitorul Oficial 969/2005;

Lege nr. 107/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă din 7 aprilie 2004, Monitorul Oficial 338/2004;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 80 Legea 76/2002 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă