Legislatie mediu si protectia mediului actualizata

Legislatia mediului este un domeniu foarte vast alcatuit din nenumarate acte normative (hotarari si ordonante de Guvern, ordine emise de diferite autoritati, regulamente UE etc.) Incercam sa va indicam in aceasta pagina cele mai relevante/importante acte normative in materie, in forma lor actualizata.

Legea 17 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

Legea 107 1996 a apelor

Legea 111 1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Legea 214 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

Legea 255 1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

Legea 178 2000 privind produsele cosmetice

Legea 289 2002 privind perdelele forestiere de protecţie

Legea 458 2002 privind calitatea apei potabile

Legea minelor 85 2003

Legea 238 2004 petrolului

Legea 347 din 2004 legea muntelui

Legea 407 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Legea 24 2007 actualizată şi republicată. Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Legea 46 2008 Codul silvic

Legea 220 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 171 2010 actualizata Legea contraventiilor silvice si a sanctionarii acestora

Legea 132 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Legea 211 2011 privind regimul deşeurilor


OUG: Ordonante de Urgenta ale Guvernului


OUG 202 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

OUG 243 2000 privind protecţia atmosferei

OUG 195 2005 privind protecţia mediulu

OUG 196 2005 privind fondul pentru mediu

OUG 43 2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

OUG 68 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

OUG 71 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 

OUG 64 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon


OG: Ordonante de Guvern


OG 43 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 

OG 47 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial 

OG 87 2001 sevicii publice salubrizare localitati 

OG 47 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

OG 41 2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 


HG: Hotarari de Guvern


HG 321 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

HG 1037 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

HG 1132 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

HG 1268 2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO


Ordine ministeriale


MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Ordin 1450 2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

Articol