Legislaţie rutieră (auto) actualizată 2013

legislatie-rutiera.jpg

Legi


Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

Legea 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Legea 203/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002


OUG: Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului


OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (NOUL COD RUTIER)

Regulament de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice


OG: Ordonanţe de Guvern


OG 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

OG 43/1997 privind regimul drumurilor

OG 8/2010 pentru modificarea şi completarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

OG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

OG 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

OG 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 

OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 

OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

OG 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate 

OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 

OG 27/2011 transporturile rutiere 


Ordine si norme ministeriale


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Norme ale de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

Articol