Model de cerere de legalizare de copie

 

MODEL DE CERERE DE LEGALIZARE DE COPIE

 

ROMÂNIA

Biroul notarului public

Sediul ............................

                                                                       Data[1] ....../........

                                                                       Numărul de înregistrare[2] …….

                                                                       Numărul actelor[3]…...........

                                                                       Numărul de pagini al actelor[4]…..                                                                              Onorariu/exemplar...Lei/

     Total  onorariu ………….Lei /TVA.... Lei            Achitat cu bon fiscal nr……                                                                      

                                                                       Se vor elibera copiile legalizate[5]…….

                                                                       Se respinge legalizarea copiilor[6]……

                                                                       notar public[7]……

 

 

 

Doamnă/Domnule notar public

 

 

          Subsemnatul………….., domiciliat în ……….., vă solicit legalizarea unui număr de …….. copii după următoarele înscrisuri: ……………………[8]

                                                                                  

                                                                                            

    Semnătura........

 

 

 

Am primit actele originale

şi copiile legalizate în numărul solicitat azi..........

Semnătura solicitantului.......[1]Se va completa data înregistrării cererii în registrul general;

[2]Se va completa numărul de înregistrare al cererii în registrul general;

[3]Se va completa numărul actelor originale după care se solicită efectuarea copiilor legalizate;

[4]Se va completa numărul total al paginilor actelor originale după care se solicită efectuarea copiilor legalizate;

[5]Se va înscrie rezoluţia notarului privind îndeplinirea procedurii;

[6]Se va înscrie rezoluţia notarului privind refuzul îndeplinirii procedurii;

[7]Se va înscrie numele notarului public instrumentator şi semnătura acestuia;

[8]Se vor enumera actele originale după care se solicită copii legalizate;

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

 

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de cerere de legalizare de copie