Model de certificat de divort notarial

 

MODEL DE CERTIFICAT DE DIVORŢ

RO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................        

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

                                                                  Dosar de divorţ nr. ........./20.......

 

CERTIFICAT DE DIVORŢ

nr. ............ din data .......................

         

          notar public, ..........................., constat desfăcută prin acordul soţilor căsătoria înregistrată la Primăria........... judeţul ..........., în Actul de căsătorie nr. ......... din................., dintre ............... (soţul) .........., născut la data de ................,în localitatea ..................., judeţul ....................., CNP ..................., fiul lui ............... şi al .........., cu domiciliul în localitatea .........., şi ...........(soţia) .............., născută la data de ........................., în localitatea ....................,judeţul ...................., CNP ..................., fiica lui ............. şi a ................., cu domiciliul în .................. Judeţul ............,în temeiul art. 375 alin. (2) Cod civil.

          Numele după divorţ:

- fostul soţ .............................;

- fosta soţie .............................

          S-a realizat acordul părţilor cu privire la minorul/minorii născut/născuţi la data de..., cu privire la toate aspectele prevăzute de art. 375 alin. (2) Cod civil, conform convenţiei autentificate sub nr. ... din data de.......

          Prezentul certificat de divorţ produce efecte între părţi de azi ................ (zi/lună/an) , data eliberării, şi va fi transmis autorităţii competente pentru a se face menţiunile corespunzătoare pe actul de stare civilă.

Notar public,

.......................

L.S.

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de certificat de divort notarial
# ramona parpalea 20-Iulie-2015
Nu stiu cum sa imi scot certificatul de divort far sa platesc iara
Răspunde
 
# felicia 12-Decembrie-2012
in urma pronuntarii intr-un proces de divort,daca hotararea judecatoreasca nu e legalizata
se desface casatoria
Răspunde