Model de plângere în faţa instanţei împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

Domnule Preşedinte, [1]

Subsemnatul [2]_, în calitate de_, în dosarul de urmărire penală nr. al Parchetului_, formulez prezenta plângere, conform art. 2781 C. proc. pen., în termen legal [3], împotriva [4]_, pe care o consider nelegală şi netemeinică, deoarece mi s-a adus o gravă vătămare a drepturilor mele, constând în [5] _, rugându-vă să-mi admiteţi plângerea şi să [6]_.

Data

Semnătura,

Domnului Preşedinte al [7]_

Explicații teoretice

[ 1 ] Natură juridică. Plângerea, adresată instanţei, împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată este o cale de atac care are menirea de a îndrepta eventualele erori sau nelegalităţi ce au avut drept consecinţă încălcarea drepturilor părţilor vătămate sau ale altei persoane.

O condiţie de admisibilitate a acestei plângeri, adresată direct instanţei de judecată, o constituie parcurgerea procedurii prevăzute de art. 275-278 C. proc. pen. şi respingerea plângerii împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei, ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, de către organul competent să o soluţioneze.

[2] Persoana care poate face plângerea. Potrivit art. 278" alin. (1) C. proc. pen., plângerea se poate face de către persoana vătămată, precum şi de orice altă persoană ce se consideră vătămată în drepturile sale prin soluţia procurorului.

[3] Termenul de introducere a plângerii este de 20 zile şi curge de la data comunicării de către procurară modului de rezolvare a plângerii adresate direct acestuia, potrivit art. 277-278 C. proc. pen.

[4] Obiectul plângerii. Se va arată actul de netrimitere în judecată împotriva căruia se face plângerea, respectiv rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale sau ordonanţa, ori, după caz, rezoluţia de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale dată de procuror.

[5] Motivele de fapt. în motivare se va arăta pe larg în ce constă vătămarea ce i s-a adus petentului, precum şi ce dispoziţii legale au fost încălcate prin actul atacat cu plângere.

[6] Soluţia urmărită. Se va indica ce soluţie se solicită a fi pronunţată de instanţă, respectiv una din cele prevăzute în art. 278" alin. (8) C. proc. pen., şi anume desfiinţarea actului atacat şi trimiterea la procuror pentru continuarea sau completarea urmăririi penale ori desfiinţarea actului atacat şi reţinerea cauzei pentru judecare, în cazul în care sunt probe suficiente pentru rezolvarea corectă a cauzei de instanţa competentă.

[7] Instanţa competentă. Plângerea se adresează instanţei competente să soluţioneze în primă instanţă cauza [art. 2781 alin. (1) C. proc. pen. ], potrivit normelor de competenţă prevăzute în art. 25-45 C. proc. pen.

Instanţa este obligată să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice, de îndată şi motivat, persoanei care a făcut plângerea modul în care aceasta a fost rezolvată.

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de plângere în faţa instanţei împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată
# alex 19-Octombrie-2014
m-am adresat cu o plingere penala la Parchetul de pe linga judecatorie, timp de 2 ani nu am primit nimic , apoi primesc o comunicare cu privire la o ordonananta de clasare de la parchetul de pe linga treibunal. Cind am intrebat la arhiva la parchet, mi s-a spus ca procurorul de la locale a fost promovat la parchetul judetean si in acest fel a trebuit sa-si i-a si dosarele in lucru. Dar prin aceasta decizie nu mi se elimina mie o cale de atac? plingerile depuse la parchetul local nu se solutioneaza tot la parchetul local?...cu exceptia cind plingerile nu sint de competenta parchetului local se ininteaza la judet...ma puteti lamuri si pe mine in acesta problema -am fost sau nu privat de o cale de atac/..pot invoca acesta in plingerea urmatoare?..va multumesc frumos!
Răspunde
 
# ciprian 05-Ianuarie-2014
Buna ziua si La multi ani! am si eu o nelamurire pe data de 6 12 2013 am depus o plangere contra rezolutiei procurorului catre prim procuror. Ca sa ma adresez instantei cum procedez astept rapsuns de la prim procuror intai chiar daca trec cele 20 zile? sau merge sa ma adresez instantei chiar daca au trecut aceste 20 zile si nu am primit niciun rapuns? va multumesc
Răspunde
 
# madalina 13-Ianuarie-2014
Te adresezi si instantei, dupa ce ai facut plangere impotriva procurorului de caz, la primul-procuror. Risti in acest fel sa pierzi termenul de 20 de zile in care te adrezezi instantei. Bafta maxima!
Răspunde