Noul Cod Civil actualizat 2016 - Legea 287/2009

Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011

Noul cod civil actualizat și consolidat prin:

  • Lege 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
  • Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Monitorul Oficial 255/2012

Articole si comentarii doctrinare despre noul cod civil:

Articol
Art. 1 Noul cod civil Izvoarele dreptului civil Dispoziţii generale
Art. 2 Noul cod civil Obiectul şi conţinutul Codului civil Dispoziţii generale
Art. 3 Noul cod civil Aplicarea generală a Codului civil Dispoziţii generale
Art. 4 Noul cod civil Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului Dispoziţii generale
Art. 5 Noul cod civil Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene Dispoziţii generale
Art. 6 Noul cod civil Aplicarea în timp a legii civile Aplicarea legii civile
Art. 7 Noul cod civil Teritorialitatea legii civile Aplicarea legii civile
Art. 8 Noul cod civil Extrateritorialitatea legii civile Aplicarea legii civile
Art. 9 Noul cod civil Interpretarea legii Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 10 Noul cod civil Interzicerea analogiei Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 11 Noul cod civil Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 12 Noul cod civil Libertatea de a dispune Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 13 Noul cod civil Renunţarea la drept Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 14 Noul cod civil Buna-credinţă Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 15 Noul cod civil Abuzul de drept Interpretarea şi efectele legii civile

Art. 16 Noul cod civil Vinovăţia Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 17 Noul cod civil Eroarea comună şi invincibilă Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 18 Noul cod civil Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 19 Noul cod civil Condiţiile de publicitate Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 20 Noul cod civil Efectele publicităţii Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 21 Noul cod civil Prezumţiile Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 22 Noul cod civil Lipsa publicităţii. Sancţiuni Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 23 Noul cod civil Concursul dintre formele de publicitate Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 24 Noul cod civil Consultarea registrelor publice Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 25 Noul cod civil Subiectele de drept civil Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 26 Noul cod civil Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 27 Noul cod civil Cetăţenii străini şi apatrizii Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 28 Noul cod civil Capacitatea civilă Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 29 Noul cod civil Limitele capacităţii civile Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 30 Noul cod civil Egalitatea în faţa legii civile Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 31 Noul cod civil Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 32 Noul cod civil Transferul intrapatrimonial Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 33 Noul cod civil Patrimoniul profesional individual Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 34 Noul cod civil Noţiune Capacitatea de folosinţă Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 35 Noul cod civil Durata capacităţii de folosinţă Capacitatea de folosinţă Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 36 Noul cod civil Drepturile copilului conceput Capacitatea de folosinţă Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 37 Noul cod civil Noţiune Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 38 Noul cod civil Începutul capacităţii de exerciţiu Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 39 Noul cod civil Situaţia minorului căsătorit Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 40 Noul cod civil Capacitatea de exerciţiu anticipată Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 41 Noul cod civil Capacitatea de exerciţiu restrânsă Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 42 Noul cod civil Regimul unor acte ale minorului Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 43 Noul cod civil Lipsa capacităţii de exerciţiu Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 44 Noul cod civil Sancţiune Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 45 Noul cod civil Frauda comisă de incapabil Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 46 Noul cod civil Regimul nulităţii Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 47 Noul cod civil Limitele obligaţiei de restituire Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 48 Noul cod civil Confirmarea actului anulabil Capacitatea de exerciţiu Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 49 Noul cod civil Cazul general Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 50 Noul cod civil Cazuri speciale Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 54