Art. 1144 Noul cod civil Partajul voluntar Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral Partajul succesoral şi raportul

CAPITOLUL IV
Partajul succesoral şi raportul

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral

Art. 1144

Partajul voluntar

(1) Dacă toţi moştenitorii sunt prezenţi şi au capacitate de exerciţiu deplină, partajul se poate realiza prin bună învoială, în forma şi prin actul pe care părţile le convin. Dacă printre bunurile succesorale se află imobile, convenţia de partaj trebuie încheiată în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

(2) Dacă nu sunt prezenţi toţi moştenitorii ori dacă printre ei se află minori sau persoane puse sub interdicţie judecătorească ori persoane dispărute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile moştenirii în cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protecţia persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori privitoare la persoanele dispărute.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1144 Noul cod civil Partajul voluntar Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral Partajul succesoral şi raportul
# irina.bianca 11-Ianuarie-2013
Înaintea efectuării partajului, notarul public va interoga registrul notarial de evidenţă a liberalităţilor.

A se vedea şi prevederile din NCC referitoare la executorul testamentar.
Răspunde
 
# nitu marin marian 15-Martie-2013
In data de31.08.2011, am obtinut un certificat de mostenitor cu o cota de 1/5 din masa succesorala in urma decesului mamei noastre.
Dupa doua luni a decedat inca unul din fatii mamei(din cei patru mostenitori ramasi in viata)dar care nu are urmasi.
In aceasta situatie intreb daca mai trebuie facuta cererea de iesire din indiviziune, si daca sotia fratelui mamei mai are drepturi asupra masei succesorle(bunuri mobile si imobile) si daca "da"in ce cota.
Răspunde