Art. 1276 Noul cod civil Denunţarea unilaterală Efectele contractului Contractul

CAPITOLUL I
Contractul

SECŢIUNEA a 6-a
Efectele contractului

Art. 1276

Denunţarea unilaterală

(1) Dacă dreptul de a denunţa contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului nu a început.

(2) În contractele cu executare succesivă sau continuă, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs de executare.

(3) Dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta produce efecte numai atunci când prestaţia este executată.

(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în lipsă de convenţie contrară.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1276 Noul cod civil Denunţarea unilaterală Efectele contractului Contractul
# irina.bianca 11-Ianuarie-2013
Acest text are aplicabilitate generală în materia denunţării unilaterale a contractului, atât în cazul când aceasta este prevăzută ca o clauză standard, cât şi în cazul în care este o clauză negociată de părţi.

Denunţarea unilaterală stipulată în contract sub forma unei clauze standard neuzuale nu produce efecte decât dacă este acceptată expres de cealaltă parte, conform art. 1.203 noul cod civil.

Denunţarea unilaterală este o cauză de încetare a contractului conform art. 1.321 noul cod civil.

Textul art. 1.276 noul cod civil stipulează că dreptul părţii de a denunţa unilateral contractul poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului nu a început.

Prin urmare, nu poate fi denunţat unilateral un contract executat.

Contractele cu executare succesivă sau continuă, a căror executare a început, prin excepţie, pot fi denunţate unilateral cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, dar denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs de executare.

Se poate stipula prin convenţie o prestaţie în schimbul denunţării, caz în care denunţarea produce efecte numai atunci când prestaţia este executată.

De reţinut este că dispoziţiile acestui articol sunt supletive şi se aplică în lipsa unei convenţii contrare (art. 1.276 noul cod civil).
Răspunde