Art. 1280 Noul cod civil Relativitatea efectelor contractului Efectele contractului Contractul

CAPITOLUL I
Contractul

SECŢIUNEA a 6-a
Efectele contractului

Art. 1280

Relativitatea efectelor contractului

Contractul produce efecte numai între părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1280 Noul cod civil Relativitatea efectelor contractului Efectele contractului Contractul