Art. 1439 Noul cod civil Confuziunea Obligaţiile solidare între creditori Obligaţiile solidare

CAPITOLUL II
Obligaţiile solidare

SECŢIUNEA 1
Obligaţiile solidare între creditori

Art. 1439

Confuziunea

Dacă unul dintre creditorii solidari dobândeşte şi calitatea de debitor, confuziunea nu stinge creanţa solidară decât în proporţie cu partea din creanţă ce îi revine acelui creditor. Ceilalţi creditori solidari îşi păstrează dreptul de regres împotriva creditorului în persoana căruia a operat confuziunea, proporţional cu partea din creanţă ce îi revine fiecăruia dintre ei.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1439 Noul cod civil Confuziunea Obligaţiile solidare între creditori Obligaţiile solidare
# Ion Filimon 08-August-2015
Atunci când, în cadrul aceluiaşi raport obligaţional, calităţile de creditor şi debitor se întrunesc în aceeaşi persoană, obligaţia se stinge de drept prin confuziune. Confuziunea nu operează dacă datoria şi creanţa se găsesc în acelaşi patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite (art. 1624 NCC).
Răspunde