Art. 1535 Noul cod civil Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti Executarea prin echivalent Executarea silită a obligaţiilor

CAPITOLUL II
Executarea silită a obligaţiilor

SECŢIUNEA a 4-a
Executarea prin echivalent

Art. 1535

Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti

(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.

(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1535 Noul cod civil Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti Executarea prin echivalent Executarea silită a obligaţiilor
# irina.bianca 12-Ianuarie-2013
În cazul în care debitorul nu plăteşte la scadenţă o sumă de bani, creditorul are dreptul la daune moratorii de la scadenţă până la executarea obligaţiilor, în cuantumul convenit de părţi şi, doar în lipsa unei astfel de convenţii, cuantumul va fi cel stabilit de lege.

Această obligaţie de plată a daunelor moratorii este stabilită prin efectul legii, creditorul nefiind ţinut să probeze vreun prejudiciu (acesta este prezumat de lege) şi nici debitorul nu poate face proba că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii poate fi mai mic:
– dacă înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii vor fi la nivelul dobânzii convenţionale aplicate înainte de scadenţă [art. 1.535 alin. (2) Noul cod civil];
– în cazul în care daunele moratorii nu au fost convenite de părţi într-un cuantum mai mare decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit [art. 1.535 alin. (3)
Noul cod civil].

În concluzie, în cazul obligaţiilor băneşti nu este admisă o clauză penală cu privire la daunele-interese compensatorii, deoarece aceste obligaţii pot fi întotdeauna executate în natură, dar ar putea fi admisă o clauză penală având ca obiect daunele-interese moratorii (pentru întârziere în executarea obligaţiei).

La stabilirea dobânzii penalizatoare se aplică dispoziţiile art. 1.535 şi 1.538-1.543 Noul cod civil, conform art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar care a abrogat Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti modificată prin art. 197 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil .
Răspunde