Art. 1956 Noul cod civil Dovada contractului Dispoziţii generale Contractul de transport

CAPITOLUL VIII
Contractul de transport

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 1956

Dovada contractului

Contractul de transport se dovedeşte prin documente de transport, precum scrisoare de trăsură, recipisă de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimaţie de călătorie sau altele asemenea, de la caz la caz.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1956 Noul cod civil Dovada contractului Dispoziţii generale Contractul de transport
# Ionita Cristina 14-Februarie-2014
JURISPRUDENŢĂ

Din verificarea întregii documentaţii existente la dosarul cauzei, reiese că scrisorile de trăsură au fost ştampilate de pârâtă, fără a fi făcute obiecţiuni din partea acesteia în legătură cu serviciile prestate de cărăuş. Aceste împrejurări semnifică acceptarea de către pârâtă a oricărei menţiuni din scrisorile de trăsură şi, implicit, a contravalorii tarifelor (I.C.C.J, s. com., dec. nr. 1474/2006).
Răspunde
 
# Ionita Cristina 14-Februarie-2014
Legislaţie conexă: art. 20 alin. (3) din O.G. nr. 19/1997.

1. În prezent, contractul de transport se dovedeşte prin înscrisuri. Acestea poartă o denumire specifică, care diferă de la o categorie de transport la alta: scrisoare de trăsură, foaie de parcurs, recipisă de bagaje, conosament, legitimaţie de călă torie etc. Conţinutul acestor documente diferă în funcţie de caracteristicile mijlocului de transport cu care urmează să fie deplasate bunurile.

2. Forma scrisă a contractului de transport este cerută doar ad probationem. Prin urmare, pierderea documentului, lipsa unora dintre menţiunile cerute de lege sau inexistenţa documentului de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. De altfel, când se referă la forma contractului de transport, atât reglementările interne, cât şi cele internaţionale prevăd obligativitatea formei scrise a acestuia, dar această formă nu este cerută pentru validitatea contractului, ci doar pentru dovedirea lui.
Răspunde