Art. 2435 Noul cod civil Drepturile creditorului Executarea ipotecii mobiliare Executarea ipotecii

CAPITOLUL IV
Executarea ipotecii

SECŢIUNEA a 2-a
Executarea ipotecii mobiliare

Art. 2435

Drepturile creditorului

În caz de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa:

a) să vândă bunul ipotecat în condiţiile Art. 2445-2.459;

b) să îşi însuşească bunul pentru a stinge creanţa ipotecară în condiţiile Art. 2460-2.463;

c) să preia bunul în scop de administrare în condiţiile Art. 2468-2.473.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 2435 Noul cod civil Drepturile creditorului Executarea ipotecii mobiliare Executarea ipotecii
# isac.violeta 03-Martie-2014
1. Dacă debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia, iar aceasta a devenit exigibilă fie prin ajungerea la termen, fie prin intermediul posibilităţii creditorului de declarare anticipată a exigibilităţii, garanţia reală îi dă creditorului garantat dreptul, la alegere, de a vinde bunul ipotecat, de a-şi însuşi bunul pentru a stinge creanţa ipotecară sau de a prelua bunul în scop de administrare.

2. Textul reglementează trei modalităţi alternative aflate la dispoziţia creditorului ipotecar, pentru executarea ipotecilor mobiliare. Este vorba de mecanisme de executare privată care presupun o mai mare libertate pentru creditor în aducerea la îndeplinire a obligaţiei debitorului şi o intervenţie mai nuanţată a instanţei de judecată (R. Rizoiu, op. cit., p. 567).

3. Ordinea în care sunt menţionate drepturile prevăzute de text nu obligă creditorul la a o respecta, ci acesta are posibilitatea de a opta pentru oricare dintre modalităţile prevăzute de text în vederea executării ipotecii.
Răspunde