Art. 509 Noul cod civil Întinderea decăderii Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

CAPITOLUL IV
Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

Art. 509

Întinderea decăderii

(1) Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti este totală şi se întinde asupra tuturor copiilor născuţi la data pronunţării hotărârii.

(2) Cu toate acestea, instanţa poate dispune decăderea numai cu privire la anumite drepturi părinteşti ori la anumiţi copii, dar numai dacă, în acest fel, nu sunt primejduite creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Art. 509 Noul cod civil Întinderea decăderii  Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

Comentarii despre Art. 509 Noul cod civil Întinderea decăderii Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

     

# Denisa Nelson 15-Ianuarie-2014
Reglementarea anterioară: C. fam.: „Art. 111. Autoritatea tutelară va îngădui părintelui decăzut din drepturile părinteşti să păstreze legături personale cu copilul, afară numai dacă, prin asemenea legături, creşterea, educarea, învăţătura sau pregătirea profesională a copilului ar fi în primejdie".

Deciderea din drepturile părinteşti poate fi totală sau parţială. în cazul decăderii parţiale, instanţa judecătorească are obligaţia să stabilească, prin hotărârea de admitere a acţiunii, drepturile care formează obiectul decăderii (D. Lupaşcu, Dreptul familiei, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 311).
Răspunde
 
# Denisa Nelson 15-Ianuarie-2014
JURISPRUDENŢĂ

Decăderea totală din drepturile părinteşti se dispune atunci când părinţii dau dovadă de neglijenţă gravă în îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, astfel că pentru protejarea interesului minorului este necesară scoaterea sa de sub orice influenţă provenind de la părintele sancţionat (Trib. Min. şi Fam. Braşov, sent. civ. nr. 44/2005, în D. Tiţian p. 6).
Răspunde