Art. 619 Noul cod civil Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

CAPITOLUL III
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

SECŢIUNEA 1
Limite legale

Art. 619

Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere

Întinderea şi modul de exercitare a dreptului de trecere sunt determinate prin înţelegerea părţilor, prin hotărâre judecătorească sau printr-o folosinţă continuă pe timp de 10 ani.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 619 Noul cod civil Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
# albu sergiu 15-Septembrie-2014
Cine stabilreste exercitarea dreptului de trecere dupa 10 ani ?Instanta ,notarul,Cadastru ? va multumesc
Răspunde
 
# Denisa N. 25-Ianuarie-2014
1. Dacă părţile convin asupra locului pe care se stabileşte şi se exercită dreptul de trecere, nu mai este necesară verificarea necesităţii exploatării şi nici a impactului asupra fondului aservit.

2. în absenţa acordului proprietarului vecin, proprietarul locului înfundat are dreptul să ceară instanţei judecătoreşti să stabilească servitutea legală de trecere stricto sensu, inclusiv sub aspectul locului sau al întinderii acestuia (V. Stoica, Drepturile reale 2009, p. 123).

3. Prin prescripţie achizitivă nu se dobândeşte dreptul de trecere, deoarece acesta îşi are izvorul în lege şi în situarea imobilului, ci doar stabilirea modului în care este exercitată.
Răspunde