Art. 621 Noul cod civil Dreptul de trecere pentru utilităţi Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

CAPITOLUL III
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

SECŢIUNEA 1
Limite legale

Art. 621

Dreptul de trecere pentru utilităţi

(1) Proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale cu acelaşi scop.

(2) Această obligaţie subzistă numai pentru situaţia în care trecerea prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare.

(3) În toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste. Dacă este vorba despre utilităţi noi, despăgubirea trebuie să fie şi prealabilă.

(4) Clădirile, curţile şi grădinile acestora sunt exceptate de la acest drept de trecere, dacă ea are ca obiect conducte şi canale subterane, în cazul în care acestea sunt utilităţi noi.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 621 Noul cod civil Dreptul de trecere pentru utilităţi Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
# D 10-August-2016
BUna ziua,
Pe un drum de servitute casa mea este a 10-a insa vecinul care sta la a 2-a casa nu a acceptat sa se sape sant prin fata casei lui pt a trece cablurile de curent pe nush ce motiv.
Asta in conditiile in care toti ceilalti vecini au fost de acord.
Ce se poate face in acest caz. Exista si autorizatie de la primarie ca avem voie sa facem lucrari.

Multumesc.
Răspunde
 
# mogacatalinovidiu@yahoo.com 31-Ianuarie-2015
Daca terenul pe care urmează a fi construit un bransament monofazat pentru energie electrica este practic un drum lat de 10 m. , intre doua imobile, dar apartine unui proprietar care ne-a dat servitute de trecere pentru constructia acestora si obtinerea autorizatiei de constructor, dar nu vrea sa ne dea servitute pentru utilitati, iar noi avem firida de curent la 15 m. de imobile,oare ce e de facut? Drumul respectiv este prevăzut in PUZ municipiului si practic este un teren folosit in exclusivitate pentru circulatie, neavând alta destinatie. Astept un sfat si un precedent din instanta. Va multumesc.
Răspunde
 
# Denisa N. 25-Ianuarie-2014
1. Nu se confundă servitutea legală de trecere cu servitutea administrativă de trecere. Aceasta din urmă este instituită tot prin lege, dar nu în interes privat, în raporturile de vecinătate, ci în interes public, în favoarea autorităţilor publice competente sau a celor cărora li s-a acordat dreptul de a realiza asemenea reţele edilitare.

2. în plus, pentru lucrări în domeniul minier, în cel petrolier sau în cel al energiei electrice, există reglementări speciale (V. Stoica, Drepturile reale 2009, p. 120).
Răspunde
 
# Denisa N. 25-Ianuarie-2014
Reglementarea anterioară:
Legea nr. 351/2004 a gazelor: „Art. 90. (2) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor afectate de capacităţile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora. Dacă, cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile legii".

Legislaţie conexă:
► Legea nr. 85/2003 a minelor (M. Of. nr. 197/2003);
► Legea nr. 238/2004 a petrolului (M. Of. nr. 535/2004);
► Legea nr. 13/2007 a energiei electrice (M. Of. nr. 51/2007).
Răspunde