Art. 72 Noul cod civil Dreptul la demnitate Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente

CAPITOLUL II
Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente

SECŢIUNEA a 3-a
Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane

Art. 72

Dreptul la demnitate

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.

(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 72 Noul cod civil Dreptul la demnitate Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
# Acris 09-Octombrie-2014
In urma cu 3 ani am cumparat un apartament situat la parterul unui bloc de locuinte. La data aceea in vecinatate nu era decat un teren liber. Intre timp l-au cumparat niste tigani si si-au construit o casa astfel incat geamurile lor sunt exact in paralel cu geamurilemmele. Bine inteles ca am apelat la autoritatile locale care se fac ca ploua. Sunt intr-o situatie foarte nasoala stau in locuina mea cu draperiile trase ptr ca altfel se uita la mine in casa, nu pot nici macar sa ies pe balcon ca stau si se uita la mine. Astfel nu am intimitate absolut deloc. Ce pot face? Sunt disperata!
Răspunde
 
# MelaniaB 11-Ianuarie-2014
JURISPRUDENŢĂ

1. Dreptul la reputaţie şi onoare al persoanei nu este consacrat în mod expres de către art. 8 din Convenţie (C.E.D.O., Gunnarsson c. Islandei, 20 octombrie 2005, www.jurisprudentacedo.com).

2. Viaţa privată şi reputaţia unei persoane sunt două concepte diferite. Cineva poate să încalce dreptul la viaţă privată al unei persoane fără a aduce atingere reputaţiei acesteia, după cum acelaşi comportament poate aduce atingere ambelor aspecte (Ventola c. Banque Naţionale du Canada, C.S., 5 noiembrie 1997, SOQUIJ AZ-97021996, J.E. 97-2193, REJB 1997-03430; Arpin c. Grenier, C.Q., 7 mai 2004, SOQUIJ AZ-50236735, J.E. 2004-1172, D.T.E. 2004T-566, 2004, R.J.D.T. 613, 2004, R.R.A. 1029, REJB 2004-65808, A.E./P.C. 2004-3384, înJ.L. Baudouin, Y. Renaud, Code civil du Quebec annote, tome 1,14' ed., Wilson & Lafleur Ltee, Montreal, 2011, p. 13).

3. Libertatea de exprimare constituie una dintre bazele esenţiale ale unei societăţi democratice şi este valabilă nu numai pentru „informaţiile" sau „ideile" strânse cu bunăvoinţă sau considerate drept inofensive sau indiferente, ci şi pentru acelea ca scandalizează, şochează sau neliniştesc. Astfel impun pluralismul, toleranţa şi spiritul de deschidere fără de care nu există „societate democratică". Presa joacă un rol esenţial într-o societate democratică: dacă nu trebuie să depăşească anumite limite, fiind vorba în special de apărarea reputaţiei şi drepturilor altuia, îi revine totuşi sarcina de a comunica, respectându-şi obligaţiile şi responsabilităţile, informaţiile şi ideile asupra tuturor chestiunilor de interes general. Libertatea jurnalistică cuprinde şi posibila recurgere la o anumită doză de exagerare, ba chiar de provocare. în acest context, obligaţia pozitivă ce decurge din art. 8 din Convenţie trebuie să intre în discuţie, dacă afirmaţiile în cauză depăşesc limitele criticilor acceptabile în temeiul art. 10 din Convenţie (C.E.D.O., Petrina c. României, 14 octombrie 2008, www.jurisprudentacedo.com).

4. Este legală hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care s-a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale pentru publicarea într-un cotidian a unor imagini care promovează intoleranţa şi care încalcă dreptul la demnitate al persoanelor aparţinând unei anumite comunităţi, având în vedere art. 2 alin. (4) şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, prin care este stabilită răspunderea contravenţională pentru orice comportament care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate ori acel comportament manifestat în public de instigare la ură rasială sau naţională, care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere ostile, degradante, unilaterale sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată (I.C.C.J., s. cont. adm. şi fisc., dec. nr. 1972/2010).
Răspunde
 
# MelaniaB 11-Ianuarie-2014
1. Demnitatea este greu de definit, dar, în orice caz, presupune cinste, bună-credinţă şi o reputaţie neatinsă. Orice atingere adusă demnităţii omului îl expune pe acesta excluderii, într-o măsură mai mare sau mai mică, din sfera relaţiilor sociale. Demnitatea este lezată şi atunci când anumite „exhibiţii" sunt transpuse prin scrieri ori imagini TV sau altele asemănătoare, cu ignorarea respectului datorat pudorii publicului (bunăoară, emisiunile TV de cultură facilă, prezentarea unor personaje stupide sau chiar scandaloase drept idoli ai tinerei generaţii, repetarea şi personalizarea unor aşa-numite evenimente senzaţionale etc.). Se poate întâmpla ca o atingere adusă vieţii private să aducă cu sine o atingere a onoarei, a demnităţii sau a reputaţiei (O. Ungureanu, C. Munteanu p. 70).

2. Noţiunea de onoare are trei sensuri: a) pentru opersoanâ care se distinge prin funcţia sau meritele sale, ne evocă un semn excepţional de consideraţie, de stimă, de omagiu adus valorii sale; b) pentru orice persoanâ, ne evocă un element al patrimoniului său moral care îl îndreptăţeşte să se facă respectat de ceilalţi şi de a-i respecta pe aceştia; în acest sens, se spune „om de onoare", „cuvânt de onoare", „datorie de onoare" (bunăoară, derivată dintr-o obligaţie naturală); c) într-un sens obiectiv, regulă de conduită, normă morală de comportament, valoare ideală la care se raportează o colectivitate sau un grup (onoarea unui popor, onoarea unei profesii), ca şi la sinteza virtuţilor sale esenţiale (loialitate, curaj, ataşament faţă de libertăţi), pentru a face din acestea o deviză, un cod (de pildă, un cod deontologic) (O. Ungureanu, C. Munteanu p. 64).
Răspunde
 
# MelaniaB 11-Ianuarie-2014
Legislaţie conexă:

Art. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Demnitatea umană

Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.
Răspunde