Noul Cod Civil actualizat 2016 - Legea 287/2009

Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011

Noul cod civil actualizat și consolidat prin:

  • Lege 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
  • Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Monitorul Oficial 255/2012

Articole si comentarii doctrinare despre noul cod civil:

Articol
Art. 501 Noul cod civil Administrarea bunurilor copilului Drepturile şi îndatoririle părinteşti
Art. 502 Noul cod civil Alte dispoziţii aplicabile Drepturile şi îndatoririle părinteşti
Art. 503 Noul cod civil Modul de exercitare a autorităţii părinteşti Exercitarea autorităţii părinteşti
Art. 504 Noul cod civil Exercitarea autorităţii părinteşti în caz de divorţ Exercitarea autorităţii părinteşti
Art. 505 Noul cod civil Copilul din afara căsătoriei Exercitarea autorităţii părinteşti
Art. 506 Noul cod civil Învoiala părinţilor Exercitarea autorităţii părinteşti
Art. 507 Noul cod civil Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte Exercitarea autorităţii părinteşti
Art. 508 Noul cod civil Condiţii Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
Art. 509 Noul cod civil Întinderea decăderii Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
Art. 510 Noul cod civil Obligaţia de întreţinere Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
Art. 511 Noul cod civil Instituirea tutelei Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
Art. 512 Noul cod civil Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
Art. 513 Noul cod civil Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere Dispoziţii generale
Art. 514 Noul cod civil Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere Dispoziţii generale
Art. 515 Noul cod civil Inadmisibilitatea renunţării la întreţinere Dispoziţii generale

Art. 516 Noul cod civil Subiectele obligaţiei de întreţinere Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 517 Noul cod civil Întreţinerea copilului de către soţul părintelui său Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 518 Noul cod civil Obligaţia de întreţinere aparţinând moştenitorilor Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 519 Noul cod civil Ordinea de plată a întreţinerii Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 520 Noul cod civil Întreţinerea în cazul desfacerii adopţiei Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 521 Noul cod civil Pluralitatea de debitori Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 522 Noul cod civil Obligaţia subsidiară Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 523 Noul cod civil Divizibilitatea întreţinerii Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
Art. 524 Noul cod civil Creditorul întreţinerii Condiţiile obligaţiei de întreţinere
Art. 525 Noul cod civil Dreptul la întreţinere al minorului Condiţiile obligaţiei de întreţinere
Art. 526 Noul cod civil Comportamentul necorespunzător Condiţiile obligaţiei de întreţinere
Art. 527 Noul cod civil Debitorul întreţinerii Condiţiile obligaţiei de întreţinere
Art. 528 Noul cod civil Dovada stării de nevoie Condiţiile obligaţiei de întreţinere
Art. 529 Noul cod civil Cuantumul întreţinerii Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere
Art. 530 Noul cod civil Modalităţile de executare Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere
Art. 531 Noul cod civil Modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere
Art. 532 Noul cod civil Data de la care se datorează pensia de întreţinere Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere
Art. 533 Noul cod civil Plata pensiei de întreţinere Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere
Art. 534 Noul cod civil Restituirea întreţinerii nedatorate Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere
Art. 535 Noul cod civil Noţiune Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 536 Noul cod civil Bunurile mobile şi imobile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 537 Noul cod civil Bunurile imobile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 538 Noul cod civil Bunurile care rămân sau devin imobile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 539 Noul cod civil Bunurile mobile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 540 Noul cod civil Bunurile mobile prin anticipaţie Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 541 Noul cod civil Universalitatea de fapt Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 542 Noul cod civil Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 543 Noul cod civil Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 544 Noul cod civil Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 545 Noul cod civil Bunurile divizibile şi bunurile indivizibile Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 546 Noul cod civil Bunurile principale şi bunurile accesorii Despre distincţia bunurilor Despre bunuri în general
Art. 547 Noul cod civil Produsele bunurilor Produsele bunurilor Despre bunuri în general
Art. 548 Noul cod civil Fructele Produsele bunurilor Despre bunuri în general
Art. 549 Noul cod civil Productele Produsele bunurilor Despre bunuri în general
Art. 550 Noul cod civil Dobândirea fructelor şi a productelor Produsele bunurilor Despre bunuri în general

Start 11 13 14 15 Final
Pagina 11 din 54