Noul Cod Civil actualizat 2016 - Legea 287/2009

Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011

Noul cod civil actualizat și consolidat prin:

  • Lege 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
  • Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Monitorul Oficial 255/2012

Articole si comentarii doctrinare despre noul cod civil:

Articol
Art. 601 Noul cod civil Regulile aplicabile în cazul imposibilităţii de separare a bunurilor unite Accesiunea mobiliară Accesiunea
Art. 602 Noul cod civil Interesul public şi interesul privat Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 603 Noul cod civil Regulile privind protecţia mediului şi buna vecinătate Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 604 Noul cod civil Regulile privind curgerea firească a apelor Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 605 Noul cod civil Regulile privind curgerea provocată a apelor Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 606 Noul cod civil Cheltuielile referitoare la irigaţii Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 607 Noul cod civil Obligaţia proprietarului căruia îi prisoseşte apa Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 608 Noul cod civil Întrebuinţarea izvoarelor Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 609 Noul cod civil Despăgubirile datorate proprietarului fondului pe care se află izvorul Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 610 Noul cod civil Regulile speciale privind folosirea apelor Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 611 Noul cod civil Picătura streşinii Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 612 Noul cod civil Distanţa minimă în construcţii Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 613 Noul cod civil Distanţa minimă pentru arbori Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 614 Noul cod civil Fereastra sau deschiderea în zidul comun Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 615 Noul cod civil Distanţa minimă pentru fereastra de vedere Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Art. 616 Noul cod civil Fereastra de lumină Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 617 Noul cod civil Dreptul de trecere Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 618 Noul cod civil Exercitarea dreptului de trecere în situaţii speciale Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 619 Noul cod civil Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 620 Noul cod civil Prescripţia acţiunii în despăgubire şi restituirea despăgubirii încasate Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 621 Noul cod civil Dreptul de trecere pentru utilităţi Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 622 Noul cod civil Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 623 Noul cod civil Dreptul de trecere pentru reintrarea în posesie Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 624 Noul cod civil Starea de necesitate Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 625 Noul cod civil Reguli speciale Limite legale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 626 Noul cod civil Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice Limite convenţionale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 627 Noul cod civil Clauza de inalienabilitate. Condiţii. Domeniu de aplicare Limite convenţionale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 628 Noul cod civil Condiţii de opozabilitate Limite convenţionale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 629 Noul cod civil Sancţiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate Limite convenţionale Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 630 Noul cod civil Depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii Limite judiciare Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Art. 631 Noul cod civil Noţiune Dispoziţii generale Proprietatea comună
Art. 632 Noul cod civil Formele proprietăţii comune Dispoziţii generale Proprietatea comună
Art. 633 Noul cod civil Prezumţia de coproprietate Dispoziţii generale Proprietatea comună
Art. 634 Noul cod civil Întinderea cotelor-părţi Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 635 Noul cod civil Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 636 Noul cod civil Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 637 Noul cod civil Fructele bunului comun Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 638 Noul cod civil Dreptul la restituirea cheltuielilor Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 639 Noul cod civil Modul de folosire a bunului comun Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 640 Noul cod civil Actele de conservare Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 641 Noul cod civil Actele de administrare şi de dispoziţie Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 642 Noul cod civil Sancţiunile Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 643 Noul cod civil Acţiunile în justiţie Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 644 Noul cod civil Contractele de administrare a coproprietăţii Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 645 Noul cod civil Regulile aplicabile în cazul cotitularilor altor drepturi reale Coproprietatea obişnuită Proprietatea comună
Art. 646 Noul cod civil Cazurile de coproprietate forţată Coproprietatea forţată Proprietatea comună
Art. 647 Noul cod civil Regimul juridic general Coproprietatea forţată Proprietatea comună
Art. 648 Noul cod civil Noţiune Coproprietatea forţată Proprietatea comună
Art. 649 Noul cod civil Părţile comune Coproprietatea forţată Proprietatea comună
Art. 650 Noul cod civil Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune Coproprietatea forţată Proprietatea comună

Start 11 13 15 Final
Pagina 13 din 54