Noul Cod Civil actualizat 2016 - Legea 287/2009

Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011

Noul cod civil actualizat și consolidat prin:

  • Lege 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
  • Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Monitorul Oficial 255/2012

Articole si comentarii doctrinare despre noul cod civil:

Articol
Art. 51 Noul cod civil Procedura de declarare a morţii Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 52 Noul cod civil Data prezumată a morţii celui dispărut Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 53 Noul cod civil Prezumţie Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 54 Noul cod civil Anularea hotărârii de declarare a morţii Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 55 Noul cod civil Descoperirea certificatului de deces Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 56 Noul cod civil Plata făcută moştenitorilor aparenţi Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 57 Noul cod civil Drepturile moştenitorului aparent Declararea judecătorească a morţii Capacitatea civilă a persoanei fizice
Art. 58 Noul cod civil Drepturi ale personalităţii Dispoziţii comune Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 59 Noul cod civil Atributele de identificare Dispoziţii comune Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 60 Noul cod civil Dreptul de a dispune de sine însuşi Dispoziţii comune Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 61 Noul cod civil Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 62 Noul cod civil Interzicerea practicii eugenice Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 63 Noul cod civil Intervenţiile asupra caracterelor genetice Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 64 Noul cod civil Inviolabilitatea corpului uman Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 65 Noul cod civil Examenul caracteristicilor genetice Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente

Art. 66 Noul cod civil Interzicerea unor acte patrimoniale Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 67 Noul cod civil Intervenţiile medicale asupra unei persoane Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 68 Noul cod civil Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 69 Noul cod civil Sesizarea instanţei judecătoreşti Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 70 Noul cod civil Dreptul la libera exprimare Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 71 Noul cod civil Dreptul la viaţa privată Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 72 Noul cod civil Dreptul la demnitate Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 73 Noul cod civil Dreptul la propria imagine Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 74 Noul cod civil Atingeri aduse vieţii private Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 75 Noul cod civil Limite Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 76 Noul cod civil Prezumţia de consimţământ Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 77 Noul cod civil Prelucrarea datelor personale Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 78 Noul cod civil Respectul datorat persoanei decedate Respectul datorat persoanei şi după decesul său Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 79 Noul cod civil Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate Respectul datorat persoanei şi după decesul său Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 80 Noul cod civil Respectarea voinţei persoanei decedate Respectul datorat persoanei şi după decesul său Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 81 Noul cod civil Prelevarea de la persoanele decedate Respectul datorat persoanei şi după decesul său Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Art. 82 Noul cod civil Dreptul la nume Numele Identificarea persoanei fizice
Art. 83 Noul cod civil Structura numelui Numele Identificarea persoanei fizice
Art. 84 Noul cod civil Dobândirea numelui Numele Identificarea persoanei fizice
Art. 85 Noul cod civil Schimbarea numelui pe cale administrativă Numele Identificarea persoanei fizice
Art. 86 Noul cod civil Dreptul la domiciliu şi reşedinţă Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 87 Noul cod civil Domiciliul Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 88 Noul cod civil Reşedinţa Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 89 Noul cod civil Stabilirea şi schimbarea domiciliului Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 90 Noul cod civil Prezumţia de domiciliu Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 91 Noul cod civil Dovada Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 92 Noul cod civil Domiciliul minorului şi al celui pus sub interdicţie judecătorească Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 93 Noul cod civil Cazuri speciale Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 94 Noul cod civil Domiciliul persoanei puse sub curatelă Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 95 Noul cod civil Domiciliul la curatorul special Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 96 Noul cod civil Domiciliul profesional Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 97 Noul cod civil Domiciliul ales Domiciliul şi reşedinţa Identificarea persoanei fizice
Art. 98 Noul cod civil Starea civilă Actele de stare civilă Identificarea persoanei fizice
Art. 99 Noul cod civil Dovada stării civile Actele de stare civilă Identificarea persoanei fizice
Art. 100 Noul cod civil Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă Actele de stare civilă Identificarea persoanei fizice

2  4   5  Final
Pagina 2 din 54