Art. 266 Noul Cod de Procedură Civilă Înscrisurile pe suport informatic Probele Judecata

CAPITOLUL II
Judecata

SUBSECŢIUNEA a 3-a
Probele

Art. 266

Înscrisurile pe suport informatic

Înscrisul pe suport informatic este admis ca probă în aceleaşi condiţii ca înscrisul pe suport hârtie, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 266 Noul Cod de Procedură Civilă Înscrisurile pe suport informatic Probele Judecata
# adriana 13-Decembrie-2013
Deşi ponderea înscrisurilor reprezentate în forma clasică - pe suport de hârtie - este încă semnificativă, remarcăm totuşi că înscrisurile stocate pe suport informatic ocupă un loc tot mai mare în realitatea cotidiană, de aceea în noul cod s-a impus reglementarea expresă a acestora, fără a mai lăsa aprecierea funcţiei lor probatorii numai legislaţiei conexe.

Cu toate acestea, legiuitorul nu se preocupă de o definiţie a înscrisurilor pe suport informatic, ci doar se mărgineşte la a arăta că sunt admisibile ca probe întocmai ca înscrisurile clasice, adică cele consemnate pe suport de hârtie, daca îndeplinesc condiţiile legale, adică dacă sunt dincolo de orice obiecţiune care vizează posibilităţile lor de alterare atât în privinţa suportului care le stochează, cât şi în privinţa integrităţii datelor.
Răspunde
 
# Anton Natalia 06-Octombrie-2014
Prin suport informatic se înțelege orice mijloc digital de stocare a informațiilor: CD-uri, DVD-uri, carduri de memorie, stick-uri USB sau dischete ce pot conține diverse probe în format electronic. De exemplu, înregistrări audio sau documente în formate populare precum .pdf (Adobe) sau .doc (Word)
Răspunde