Art. 717 Noul Cod de Procedură Civilă Căi de atac Contestaţia la executare

CAPITOLUL VI
Contestaţia la executare

Art. 717

Căi de atac

(1) Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia hotărârilor pronunţate în temeiul art. 711 alin. (4) şi art. 714 alin. (4) care pot fi atacate în condiţiile dreptului comun.

(2) Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută. Dacă prin contestaţie s-a cerut lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia va putea fi atacată numai cu apel, dispoziţiile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 717 Noul Cod de Procedură Civilă Căi de atac Contestaţia la executare
# Mary Hailean 21-Iulie-2014
Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia la executare în primă instanţă se numeşte sentinţa şi poate fi atacată numai cu apel. Termenul de apel este de 10 zile, conform art. 650 alin. (3) NCPC, şi curge de la comunicare.

Dacă prin intermediul contestaţiei la executare se cere împărţirea bunurilor proprietate comună [art. 711 alin. (4)] sau dacă contestaţia a fost formulată de o terţă persoană care pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit [art. 714 alin. (4) NCPC], sentinţa pronunţată va putea fi atacată în condiţiile dreptului comun (inclusivîn ceea ce priveşte termenul de declarare). în cazul împărţelilor judiciare, hotărârea va putea fi atacată întotdeauna doar cu apel. în ipoteza prevăzută de art. 714 alin. (4), hotărârea va putea fi atacată fie numai cu apel, fie cu apel şi cu recurs, dacă acest lucru se impune în urma aplicării criteriului valoric stabilit prin art. 483 alin. (2) NCPC.

Trebuie precizat că, dacă în primă instanţă contestaţia la executare s-a perimat ori dacă s-a renunţat la judecată sau la dreptul pretins, devin incidente prevederile speciale relative la calea de atac împotriva hotărârii pentru fiecare dintre ipotezele arătate. Hotărârile prin care se constată perimarea ori care constată renunţarea contestatorului la judecată sau la dreptul pretins se atacă doar cu recurs.

Hotărârea pronunţată într-o contestaţie la titlul este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea care constituie titlu executoriu. Dacă prin contestaţie s-a cerut lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia va putea fi atacată numai cu apel, dispoziţiile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. Termenul de apel va fi de 10 zile, conform art. 650 alin. (3) NCPC, şi va curge de la comunicare.
Răspunde