Noul Cod Penal actualizat 2016 - Legea 286/2009

Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de la 1 februarie 2014.

Noul Cod Penal actualizat prin:

Articol
Art. 1 Noul Cod Penal Legalitatea incriminării Principii generale
Art. 2 Noul Cod Penal Legalitatea sancţiunilor de drept penal Principii generale
Art. 3 Noul Cod Penal Activitatea legii penale Aplicarea legii penale în timp Aplicarea legii penale
Art. 4 Noul Cod Penal Aplicarea legii penale de dezincriminare Aplicarea legii penale în timp Aplicarea legii penale
Art. 5 Noul Cod Penal Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei Aplicarea legii penale în timp Aplicarea legii penale
Art. 6 Noul Cod Penal Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei Aplicarea legii penale în timp Aplicarea legii penale
Art. 7 Noul Cod Penal Aplicarea legii penale temporare Aplicarea legii penale în timp Aplicarea legii penale
Art. 8 Noul Cod Penal Teritorialitatea legii penale Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 9 Noul Cod Penal Personalitatea legii penale Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 10 Noul Cod Penal Realitatea legii penale Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 11 Noul Cod Penal Universalitatea legii penale Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 12 Noul Cod Penal Legea penală şi tratatele internaţionale Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 13 Noul Cod Penal Imunitatea de jurisdicţie Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 14 Noul Cod Penal Extrădarea Aplicarea legii penale în spaţiu Aplicarea legii penale
Art. 15 Noul Cod Penal Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii Dispoziţii generale

Art. 16 Noul Cod Penal Vinovăţia Dispoziţii generale
Art. 17 Noul Cod Penal Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune Dispoziţii generale
Art. 18 Noul Cod Penal Dispoziţii generale Cauzele justificative
Art. 19 Noul Cod Penal Legitima apărare Cauzele justificative
Art. 20 Noul Cod Penal Starea de necesitate Cauzele justificative
Art. 21 Noul Cod Penal Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii Cauzele justificative
Art. 22 Noul Cod Penal Consimţământul persoanei vătămate Cauzele justificative
Art. 23 Noul Cod Penal Dispoziţii generale Cauzele de neimputabilitate
Art. 24 Noul Cod Penal Constrângerea fizică Cauzele de neimputabilitate
Art. 25 Noul Cod Penal Constrângerea morală Cauzele de neimputabilitate
Art. 26 Noul Cod Penal Excesul neimputabil Cauzele de neimputabilitate
Art. 27 Noul Cod Penal Minoritatea făptuitorului Cauzele de neimputabilitate
Art. 28 Noul Cod Penal Iresponsabilitatea Cauzele de neimputabilitate
Art. 29 Noul Cod Penal Intoxicaţia Cauzele de neimputabilitate
Art. 30 Noul Cod Penal Eroarea Cauzele de neimputabilitate
Art. 31 Noul Cod Penal Cazul fortuit Cauzele de neimputabilitate
Art. 32 Noul Cod Penal Tentativa Tentativa
Art. 33 Noul Cod Penal Pedepsirea tentativei Tentativa
Art. 34 Noul Cod Penal Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului Tentativa
Art. 35 Noul Cod Penal Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 36 Noul Cod Penal Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 37 Noul Cod Penal Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 38 Noul Cod Penal Concursul de infracţiuni Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 39 Noul Cod Penal Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 40 Noul Cod Penal Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 41 Noul Cod Penal Recidiva Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 42 Noul Cod Penal Condamnări care nu atrag starea de recidivă Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 43 Noul Cod Penal Pedeapsa în caz de recidivă Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 44 Noul Cod Penal Pluralitatea intermediară Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 45 Noul Cod Penal Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 46 Noul Cod Penal Autorul şi coautorii Autorul şi participanţii
Art. 47 Noul Cod Penal Instigatorul Autorul şi participanţii
Art. 48 Noul Cod Penal Complicele Autorul şi participanţii
Art. 49 Noul Cod Penal Pedeapsa în cazul participanţilor Autorul şi participanţii
Art. 50 Noul Cod Penal Circumstanţe personale şi reale Autorul şi participanţii

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 9