Art. 52 Noul Cod Penal Participaţia improprie Autorul şi participanţii

CAPITOLUL VI
Autorul şi participanţii

Art. 52

Participaţia improprie

(1) Săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie.

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie.

(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

(4) Dispoziţiile art. 50 şi art. 51 se aplică în mod corespunzător.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 52 Noul Cod Penal Participaţia improprie Autorul şi participanţii
# Dana Toma 29-Noiembrie-2015
Având în vedere reglementarea expresă a coautoratului, legiuitorul a introdus alin. (1), care reglementează participaţia improprie dacă două persoane săvârşesc nemijlocit acte de executare ale aceleiaşi infracţiuni. în lipsa unui text expres, sub imperiul C. pen. 1969 practica judecătorească asimila această ipoteză cu acţiunile de înlesnire sau de ajutare
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 31: „Participaţia improprie. (1) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală, se sancţionează cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisă cu intenţie. (2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. (3) Dispoziţiile art. 28-30 se aplică în mod corespunzător”.
Răspunde