Art. 595 Noul Cod de Procedură Penală Intervenirea unei legi penale noi Înlăturarea sau modificarea pedepsei Alte dispoziţii privind executarea

CAPITOLUL III
Alte dispoziţii privind executarea

SECŢIUNEA a 4-a
Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Art. 595

Intervenirea unei legi penale noi

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.

(2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de către instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenţie.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 595 Noul Cod de Procedură Penală Intervenirea unei legi penale noi Înlăturarea sau modificarea pedepsei Alte dispoziţii privind executarea