Art. 595 Noul Cod de Procedură Penală Intervenirea unei legi penale noi Înlăturarea sau modificarea pedepsei Alte dispoziţii privind executarea

CAPITOLUL III
Alte dispoziţii privind executarea

SECŢIUNEA a 4-a
Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Art. 595

Intervenirea unei legi penale noi

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.

(2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de către instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenţie.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Art. 595 Noul Cod de Procedură Penală Intervenirea unei legi penale noi Înlăturarea sau modificarea pedepsei Alte dispoziţii privind executarea

Comentarii despre Art. 595 Noul Cod de Procedură Penală Intervenirea unei legi penale noi Înlăturarea sau modificarea pedepsei Alte dispoziţii privind executarea