Legea exproprierilor pentru cauza de utilitate publica a fost modificata

Legea exproprierilor actualizată 2011Legea 205 2011 publicată în Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2011 a modificat şi completat Legea 255 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Legea în discuţie a adăugat pe lista lucrărilor declarate de utilitate publică:

  • lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului; (art. 2, alineatul d)
  • lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare (art. 2, alineatul h)

De asemenea, aceeaşi lege modificatoare a adăugat pe lista persoanelor juridice care pot reprezenta expropriatorul, societatea comercială «Conpet» S.A. Ploieşti pentru lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului şi condensatului, precum şi societăţile de proiect care au acţionari companii/societăţi naţionale/societăţi comerciale cu capital majoritar de stat.

Societăţile Societatea Naţională a Lignitului „Oltenia“– S.A. Târgu Jiu, "Electrica", "Hidroelectrica", "Nulearelectrica" şi, respectiv, "Transelectrica" nu mai figurează expres pe lista persoanelor juridice care pot reprezenta expropriatorul. În schimb, textul de lege a fost modificat în sensul că poate fi reprezentat al expropriatorului Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea sa, pentru lucrările miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, şi prin societăţile comerciale producătoare de energie electrică aflate sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice.

Acum pot reprezenta unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare. În vechea reglementare, puteai fi reprezentate numai

Termenul în cadrul căruia proprietarii imobilelor au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri, a fost scurtat la 20 de zile (faţă de 30 de zile în vechea formă a textului de lege).

În cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, proprietarii imobilelor propuse exproprierii au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

Altă dispoziţie nouă a legii este că prin notificarea intenţiei de expropriere se va stabili şi termenul de eliberare a imobilului care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare.

Pe lista excepţiilor la bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică şi care trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativteritoriale, au fost adăugate şi lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare (alături de lucrările de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente dezvoltării aeroporturilor de interes local, care erau prevăzute şi în legea veche). De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea 213/1998 care prevede că trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, la expirarea termenului de 30 de zile, bunurile imobile care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec de drept din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor.

Pentru a vizualiza toate modificarile va invitam sa accesati varianta actualizata a legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică: Legea 255 2010

Alte articole recente:

Comentarii despre Legea exproprierilor pentru cauza de utilitate publica a fost modificata