Noi limitări privind ajutorul public judiciar

Ajutorul public judiciar 2011Monitorul Oficial nr. 866/2011 de azi, 8 decembrie 2011, a publicat legea pentru modificarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

OUG 51 2008 privind ajutorul public judiciar a avut un impact pozitiv în materializarea accesului efectiv la justiţie. Atât justiţiabili, cât şi autorităţile judiciare au receptat favorabil actul normativ în discuţie. La data adoptării sale, instituţia ajutorului public judiciar s-a fundamentat, dpdv. al finanţării, pe venituri care intrau în bugetul statului. Mai exact, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi executorilor judecătoreşti.

După adoptarea OUG 51/2008, începând cu luna aprilie 2009, o mare parte a acestor venituri a trecut prin Legea 76 2009 la bugetele locale ( sumele provenind din taxele judiciare de timbru şi 25% din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, notarilor publici şi executorilor judecătoreşti), fără să se stabilească prin lege o nouă sursă de finanţare a ajutorului public judiciar. Efortul bugetar substanţial necesar pentru susţinerea acestei forme de sprijin, coroborată cu pierderea veniturilor indicate mai sus de la bugetul statului a avut un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Din cauza crizei economice, este binecunoscută necesitatea restrângerii cheltuielilor bugetare pentru asigurarea stabilităţii economice şi îndeplinirea angajamentelor României faţă de organismele financiare internaţionale. Prin urmare, această lege reconsideră categoriile de persoane care se încadrează pentru obţinerea ajutorului public judiciar. Mai exact, au crescut exigenţele de apreciere a „stării de nevoie" care justifică sprijinului judiciar din partea statului. Astfel, a scăzut plafonului maxim de venit sub care justiţiabilii au dreptul să obţină ajutor de la stat:

  • de la 500 lei la 300 lei/membru de familie pentru avansarea în întregime de către stat a sumelor necesare procesului, şi
  • de la 800 la 600 lei / membru de familie pentru avansarea de către stat a 50% din aceleaşi sume.

Totodată, s-a redus plafonul maxim în limita căruia se acordă ajutorul public judiciar, de la echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, la nivelul a 10 astfel de salarii. Totuşi, au fost excluse din acest plafon eventualele reduceri pe care instanţa le acordă pentru taxa judiciară de timbru. Limitarea este aplicabilă numai cu privire la formele de ajutor public judiciar care presupun avansarea sumelor din bugetul statului , respectiv:

  • plata onorariului avocatului;
  • plata expertului
  • traducătorului sau interpretului şi
  • plata onorariului executorului judecătoresc.

În acelaşi timp, în privinţa taxei judiciare de timbru, noua reglementare ii permite judecătorului să aprecieze, după caz, dacă o taxă de timbru stabilită la valoare are un cuantum rezonabil şi, în cazul unor valori foarte ridicate, poate dispune reducerea acesteia până la un nivel rezonabil, fară a fi limitat în decizia sa de plafonul stabilit prin art.7 din OUG 51/2008.

De asemenea, pentru o mai mare adaptabilitate a instituţiei ajutorului public judiciar, în funcţie de situaţia economică generală, de nivelul de trai şi de posibilităţile bugetare, s-a creat temei juridic care să permită pe viitor modificarea (mărirea sau micşorarea) sumelor ce constituie plafon maxim prin HG. Mai precis, Art. 50 ind. 1 din OUG 51/2008 prevede acum că "sumele reprezentând limitele de venit şi limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar, prevăzute la art. 7 şi, respectiv, art. 8 alin. (1) şi (2), se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.” faţă de forma veche a articolului care prevedea doar că "sumele reprezentând limitele de venit prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului."

Această modificare afectează o parte din actualii beneficiari ai persoanelor cu un venit sub-mediu al veniturilor, mai precis persoanele al căror venit pe membru de familie este situat între 600 şi 800 lei.

Legea în discuţie modifică un act normativ de transpunere a Directivei CE 2003/8 a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, fără să afecteze compatibilitatea actului normativ intern cu documentul comunitar, care nu impune statelor membre condiţii privind criteriului obiectiv de apreciere a stării de nevoie care justifică acordarea ajutorului public judiciar. 

Citiţi varianta actualizantă a actului normativ aici: OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Alte articole recente:

Comentarii despre Noi limitări privind ajutorul public judiciar