OG 119 1999 Controlul intern-financiar preventiv

OG 119 1999 actualizată şi republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003

OG 119 din 1999 actualizata prin:

  • OUG 94/2011 - privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 11 noiembrie 2011 Monitorul Oficial 799/2011
  • Lege-cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2011 Monitorul Oficial 877/2010
  • Legea 234/2010 - pentru modificarea şi completarea OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 16 decembrie 2010 Monitorul Oficial 831/2010
  • OG 8/2009 - pentru completarea art. 21 din OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 10 iunie 2010 Monitorul Oficial 480/2009
  • OUG 35/2009 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 16 iulie 2009 Monitorul Oficial 249/2009
  • OG 8/2009 - pentru completarea art. 21 din OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 13 iulie 2009 Monitorul Oficial 480/2009
  • OUG 35/2009 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009
  • OUG 145/2007 - pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 20 decembrie 2007 Monitorul Oficial 877/2007

 

Articol
Art. 1 Scopul ordonanţei Dispoziţii generale
Art. 2 Definiţii Dispoziţii generale
Art. 3 Obiectivele generale ale controlului intern Dispoziţii generale
Art. 4 Obligaţiile conducătorului instituţiei publice în domeniul controlului intern; cerinţele controlului intern Dispoziţii generale
Art. 5 Buna gestiune financiară Dispoziţii generale
Art. 6 Obiectul controlului financiar preventiv Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 7 Conţinutul controlului financiar preventiv Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 8 Organizarea controlului financiar preventiv Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 9 Organizarea controlului financiar preventiv propriu Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 10 Viza de control financiar preventiv propriu Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 11 Separarea atribuţiilor Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 12 Organizarea controlului financiar preventiv delegat Dispoziţii privind controlul financiar preventiv delegat Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 13 Viza de control financiar preventiv delegat Dispoziţii privind controlul financiar preventiv delegat Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 14 Durata controlului financiar preventiv delegat Dispoziţii privind controlul financiar preventiv delegat Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 15 Funcţia de controlor delegat Dispoziţii privind controlorii delegaţi Dispoziţii privind controlul financiar preventiv

Art. 16 Incompatibilităţi Dispoziţii privind controlorii delegaţi Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 17 Atribuţiile controlorului delegat Dispoziţii privind controlorii delegaţi Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 18 Gradele profesionale şi salarizarea controlorilor delegaţi Dispoziţii privind controlorii delegaţi Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 19 Corpul controlorilor delegaţi Dispoziţii privind controlorii delegaţi Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 20 Refuzul de viză Regimul refuzului de viză Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 21 Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv Regimul refuzului de viză Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
Art. 22 Măsuri operative Dispoziţii comune
Art. 23 Măsuri speciale Dispoziţii comune
Art. 24 Dispoziţii cu privire la regiile autonome, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale Dispoziţii comune
Art. 25 Controlul financiar preventiv delegat al unor operaţiuni cu risc important Dispoziţii comune
Art. 26 Alte dispoziţii Dispoziţii comune
Art. 27 Contravenţii Contravenţii şi sancţiuni
Art. 28 Sancţionarea contravenţiilor Contravenţii şi sancţiuni
Art. 29 Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea amenzilor, căi de atac, actualizarea nivelului amenzilor Contravenţii şi sancţiuni
Art. 30 Încadrarea în funcţia de controlor delegat a persoanelor care deţin funcţia de controlor financiar în structura Curţii de Conturi Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 31 Măsuri pentru numirea primului controlor financiar şef şi a adjuncţilor acestuia Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 32 Măsuri excepţionale Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 33 Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanţe Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 34 Intrarea în vigoare a ordonanţei Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 35 Dispoziţii tranzitorii şi finale