OG 129 din 2000 formarea profesionala a adultilor

OG 129 din 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002 în temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,dându-se textelor o nouă numerotare.

OG 129 2000 actualizata prin:

  • OG 76/2004 - pentru modificarea şi completarea OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor Monitorul Oficial 791/2004 
  • Rectificare Monitorul Oficial 840/2002 Monitorul Oficial 840/2002  

Conform pct. 15 din OG 76 2004, în cuprinsul acestei ordonanţe, denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei", iar denumirea "direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti", se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile de dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

Accesati si normele metodologice ale acestei ordonante: HG 522 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129 2000 privind formarea profesională a adulţilor


 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 9 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 10 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 11 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 12 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 13 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 14 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 15 Organizarea formării profesionale a adulţilor

Art. 16 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 17 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 18 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 19 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 20 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 21 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 22 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 23 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 24 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 25 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 26 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 27 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 28 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 29 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 30 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 31 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 32 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 33 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 34 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 35 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 36 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 37 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 38 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 39 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 40 Finanţarea formării profesionale a adulţilor
Art. 41 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 42 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 43 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 45 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 46 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 47 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 48 Dispoziţii tranzitorii şi finale