OG 2 2000 actualizata Expertiza tehnica

OG 2 2000 actualizată privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25.1.2000

 

*Act normativ cunoscut şi sub numele de legea experţilor tehnici

 

OG 2 2000 actualizata prin:

  • Legea 208/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 27 noiembrie 2010 Monitorul Oficial 784/2010
  • Ordonanţă nr. 13/2010 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne 02 februarie 2010 Monitorul Oficial 70/2010
  • Legea 178/2009 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 23 mai 2009 Monitorul Oficial 335/2009
  • Legea 37/2009 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice 27 martie 2009 Monitorul Oficial 182/2009

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României emite următoarea ordonanţă: 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 8 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 9 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 10 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 11 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 12 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 13 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 14 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 15 Calitatea de expert tehnic judiciar

Art. 16 Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 17 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 18 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 19 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 20 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 21 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 22 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 23 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 24 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 25 Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Art. 26 Calitatea de expert tehnic extrajudiciar Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Art. 27 Calitatea de expert tehnic extrajudiciar Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Art. 28 Calitatea de expert tehnic extrajudiciar Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Art. 29 Calitatea de expert tehnic extrajudiciar Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Art. 30 Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Art. 31 Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Art. 32 Atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile
Art. 33 Atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile
Art. 34 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 35 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 36 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 37 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 38 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 39 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 40 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 41 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 42 Dispoziţii tranzitorii şi finale