Art. 52 Activităţi conexe transportului rutier

CAPITOLUL IV
Activităţi conexe transportului rutier

Art. 52

(1) Activităţile conexe transportului rutier se efectuează de către operatorii economici numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de către autoritatea competentă.

(2) Licenţa pentru activităţi conexe se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

(3) În vederea eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări, operatorul economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) bază materială;

b) competenţă profesională;

c) onorabilitate.

(4) În vederea eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) bază materială;

b) competenţă profesională;

c) onorabilitate;

d) capacitate financiară.

(5) În situaţia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către un operator pentru activităţi conexe transportului rutier în mai multe locaţii, autoritatea competentă eliberează câte o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 52 Activităţi conexe transportului rutier