OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 2 februarie 2002

OG 35/2002 actualizată prin:

  • Lege nr. 673/2002 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Monitorul Oficial 953/2002 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 2

Pe baza prevederilor regulamentului-cadru prevăzut la art. 1 consiliile locale vor adopta regulamente proprii de organizare şi funcţionare, adaptate specificului unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia. Regulamentele proprii se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Art. 3

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 103/1992 pentru aprobarea regulamentului-cadru orientativ de funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 martie 1992.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

Articol
Art. 51 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 52 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 53 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 54 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 55 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 56 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 57 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 58 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 59 Procedura de vot Funcţionarea consiliului local
Art. 60 Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
Art. 61 Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
Art. 62 Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
Art. 63 Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
Art. 64 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
Art. 65 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

Art. 66 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
Art. 67 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
Art. 68 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
Art. 69 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
Art. 70-79 Sancţiuni Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
ANEXA Nr. 1 la regulamentul-cadru
ANEXA Nr. 2 la regulamentul-cadru
2 Final
Pagina 2 din 2