OG 41 1998 taxe proprietate industriala

OG 41 1998 actualizată 2012 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

OG 41 1998 actualizată prin:

  • OG 40/2012 - pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora Monitorul Oficial 447/2012
  • Legea 204/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991 Monitorul Oficial 813/2011
  • OUG 129/2010 - pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora Monitorul Oficial 890/2010
  • Legea 66/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Monitorul Oficial 226/2010
  • Legea 350/2007 - privind modelele de utilitate Monitorul Oficial 851/2007
  • Legea 28/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată Monitorul Oficial 44/2007
  • Legea 28/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată Monitorul Oficial 44/2007
Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Dispoziţii generale
Art. 9 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 10 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 11 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 12 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 13 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 14 Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 15 Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale

Art. 16 Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 17 Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 18 Taxe pentru cereri şi brevete pentru soiuri de plante Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 19 Taxe pentru cereri şi brevete pentru soiuri de plante Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 20 Taxe pentru cereri şi brevete pentru soiuri de plante Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 21 Taxe pentru cereri şi brevete pentru soiuri de plante Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 22 Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 23 Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 24 Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 25 Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 26 Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 27 Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 28 Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 29 Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 30 Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 31 Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale
Art. 32 Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale
Art. 33 Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale
Art. 34 Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale
Art. 35 Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale
Art. 36 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 37 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 38 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 39 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 40 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 41 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 42 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Anexa
ANEXA Nr. 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie
ANEXA Nr. 2 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate
ANEXA Nr. 3 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile şi brevetele pentru soi
ANEXA Nr. 4 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice
ANEXA Nr. 5 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale
ANEXA Nr. 6 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare