OG 84 2001 servicii publice evidenta persoanelor

OG 84 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 1 septembrie 2001

OG 84 2001 actualizată prin:

 • Legea 281/2011 - pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Monitorul Oficial 877/2011
 • Legea 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional Monitorul Oficial 761/2009
 • Legea 243/2009 - pentru modificarea şi completarea OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea OG 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Monitorul Oficial 445/2009
 • Legea 252/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Monitorul Oficial 506/2007
 • OG 16/2006 - pentru modificarea şi completarea OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Monitorul Oficial 80/2006
 • OG 16/2006 - pentru modificarea şi completarea OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Monitorul Oficial 80/2006
 • OUG 71/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Monitorul Oficial 573/2005
 • OUG 71/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Monitorul Oficial 573/2005
 • OUG 50/2004 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Monitorul Oficial 595/2004
 • OUG 50/2004 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Monitorul Oficial 595/2004
 • Legea 372/2002 - pentru aprobarea OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Monitorul Oficial 447/2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 5 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 6 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 7 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 8 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 9 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Art. 11 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 12 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 13 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 14 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 15 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor

Art. 16 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 17 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 18 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 19 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Art. 20 Asigurarea financiară şi materială
Art. 21 Asigurarea financiară şi materială
Art. 22 Asigurarea financiară şi materială
Art. 23 Asigurarea financiară şi materială
Art. 24 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 26 Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXĂ LISTA cuprinzând actele normative care se modifică corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe